FacebookTwitterGoogle+Instagram Infocambrils

« TORNAR AL LLISTAT

Cambrils aprova l’ordenança que regula l’ús dels patinets i bicicletes elèctriques.


Cambrils aprova l’ordenança que regula l’ús dels patinets i bicicletes elèctriques.

Cambrils aprova l’ordenança que regula l’ús dels patinets i bicicletes elèctriques. La nova normativa se sotmetrà a informació pública durant un període de 30 dies perquè s’hi puguin presentar al·legacions.

La Policia Local iniciarà una campanya informativa a la ciutadania en general i a col·lectius específics.

El Ple de l'Ajuntament de Cambrils ha aprovat inicialment avui l’ordenança municipal reguladora de les condicions per a la circulació de vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes amb pedaleig assistit a les vies públiques. El juliol de l’any passat Cambrils, Salou i Vila-seca ja van acordar unes bases de regulació conjunta el juliol de l'any passat i a partir d’aquests criteris comuns cada municipi havia de desenvolupar la seva pròpia ordenança segons les seves necessitats.

A partir de l’aprovació d’avui, l’ordenança se sotmet a informació pública durant un període de 30 dies hàbils perquè les persones interessades la puguin examinar i presentar-hi les al·legacions que creguin oportunes. Una vegada l’ordenança sigui definitiva, i s’hagi estudiat la possible incorporació d’al·legacions, la regidoria de Protecció Ciutadana i Mobilitat de l'Ajuntament de Cambrils iniciarà una campanya informativa. A mes, s’inclourà formació respecte aquesta ordenança en les sessions d’educació viària que realitza anualment la Unitat d'Agents Escolars de la Policia Local.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha felicitat a tot el personal tècnic implicat per la bona feina i ha explicat que ara començarà una tasca molt important de pedagogia i assessorament per aconseguir el compliment d’aquesta regulació en benefici de tothom. L’alcaldessa ha assegurat que aquesta regulació era molt necessària per garantir la seguretat vial i la convivència, i fer compatibles aquests tipus de vehicles de mobilitat personal cada vegada més utilitzats amb la resta d’usuaris de la via pública.

El regidor de Protecció Ciutadana, Lluís Abella, ha posat en valor el treball previ de coordinació amb Vila-seca i Salou, ja que els tres municipis formen una conurbació urbana integrada i calia una base comuna que donés coherència a la regulació. Abella ha recordat que Cambrils aposta per la mobilitat sostenible amb 24 quilòmetres de carril bici i que té previst seguir ampliant la xarxa per donar continuïtat a trames actualment inconnexes. Finalment, el regidor ha explicat els detalls de la nova normativa, que ha de permetre evitar situacions de risc i ordenar les noves formes de mobilitat ecològiques i sostenibles, donant prioritat als vianants sobre la resta d’usuaris, tant en espais de convivència com en les múltiples situacions de trobada entre els diversos usuaris de la via pública.

PRINCIPALS ASPECTES NORMATIVA VMP

 

Tipus de vehicles regulats per l’ordenança

La nova ordenança regula la utilització de tres tipus de vehicles: els vehicles tipus joguina amb velocitat inferior a 6 km/h, els vehicles de mobilitat personal de velocitat entre 6 i 25 km/h i les bicicletes amb pedaleig assistit amb motor elèctric auxiliar de potència contínua màxima de 250 W.

Hi ha dos tipus de regulacions, segons si es tracta de vehicles d’ús privat o d’ús comercial. Els establiments de lloguer de patinets elèctrics i bicicletes de pedaleig assistit hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil i patrimonial. Els vehicles propulsats elèctricament amb seient i sense sistema d’autoequilibrat es consideren ciclomotors de tipus L1e i per tant no s’inclouen en aquesta ordenança i es regeixen per una altra normativa.

 

Principals punts de la normativa

- Les persones conductores estan obligades a sotmetre’s a proves d’alcohol i drogues.

- Prohibit conduir fent ús del telèfon mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació.

- Prohibit conduir fent servir auriculars.

- De nit s’ha de conduir amb llums i elements reflectants.

- Prohibit estacionar sobre voreres. Poden estacionar en zones existents d’aparcar bicicletes.

- S’han de respectar tots els senyals i normes de trànsit.

 

Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

- Obligatori l’ús de casc de protecció.

- Un VMP només pot transportar una persona.

- S’ha de circular per calçades i carrils bici i no es pot fer per voreres. Per la calçada sempre pel costat dret i mantenir una distància mínima d’1,5 metres amb vianants i façanes. En espais reservats a vianants o quan no sigui possible mantenir les distàncies s’ha de baixar del vehicle i caminar al costat.

- No es poden superar els 25 km/h.

- L’edat mínima per conduir un VMP és de 15 anys.

- Els menors de 15 anys només poden utilitzar VMP si és adequat a la seva edat i alçada, fora de les zones de circulació i acompanyats d’una persona adulta responsable.

- Prohibit circular amb VMP manipulats per alterar la velocitat i les característiques tècniques.

 

Bicicletes de pedaleig assistit

- Els menors de 12 anys podran circular pels espais reservats per a vianants, espais no motoritzats, carrers de convivència, vies ciclistes o carrers de zones 30 sempre acompanyats i sota la responsabilitat d’una persona major d’edat.

- Només els adults poden transportar a una persona en una bicicleta de pedaleig assistit, sempre i quan sigui menor de 7 anys i en un seient addicional homologat.

- Obligatori l’ús del casc pels menors de 16 anys en vies urbanes i interurbanes. Pels adults només és obligatori en vies interurbanes.


« TORNAR AL LLISTAT


Butlletí informatiu Butlletí informatiu

Subscriviu-vos per rebre les millors ofertes, experiències i esdeveniments de Cambrils.

Política de privacitat

Experiències


MOSTRA-LES TOTES