FacebookTwitterGoogle+Instagram Infocambrils

« TORNAR AL LLISTAT

L’Ajuntament de Cambrils obre el termini per a la creació d’una borsa d’inspectors de via pública.


L’Ajuntament de Cambrils obre el termini per a la creació d’una borsa d’inspectors de via pública.

L’Ajuntament de Cambrils obre el termini per a la creació d’una borsa d’inspectors de via pública. El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 1 de març de 2021.

L'Ajuntament de Cambrils ha obert el termini per presentar sol·licituds per la creació d'una borsa d'inspectors de via pública. Les bases que regiran aquest procés de selecció per sistema de concurs amb prova teòrica i pràctica han estat publicades íntegrament al BOPT de 26/1/2021. El termini per presentat sol·licituds finalitza el dia 1 de març de 2021. Els requisits, funcions, procés de selecció i temari estan detallats a les bases, que es poden consultar al següent enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210126&anyp=2021&num=00368&v=i

Juntament amb la sol licitud, les persones aspirants han de presentar copia DNI, titulació requerida i nivell C/Suficiència de català, així com el document que acrediti haver satisfet la taxa corresponent per poder concórrer al procés selectiu. També cal presentar un document annex on es relacionin els mèrits dels que es disposa (experiència professional, formació complementària i titulació superior, tal i com indiquen les bases en la fase concurs). 

La borsa servirà per cobrir interinatges o acumulacions de tasques mitjançant nomenament de funcionari interí, d’inspector de via pública, grup C, subgrup C1. Les persones que aconsegueixin les places hauran de portar a terme tasques d'inspecció, control i vigilància en els àmbits d’urbanisme, activitats econòmiques, via pública, serveis, medi ambient i salut pública, d'acord amb els protocols i les pautes definides. Els requisits, funcions, procés de selecció i temari estan detallats a les bases.


« TORNAR AL LLISTAT


Butlletí informatiu Butlletí informatiu

Subscriviu-vos per rebre les millors ofertes, experiències i esdeveniments de Cambrils.

Política de privacitat

Experiències


MOSTRA-LES TOTES